Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Asbestonderzoek

Asbest is jarenlang (v.a.1950 tot 1993) veelvuldig als bouwmateriaal toegepast vanwege de vele goede eigenschappen. Het is onbrandbaar, slijtvast, trekvast, bestand tegen logen en zuren en eenvoudig te bewerken. Asbest heeft één groot nadeel; het is levensgevaarlijk voor de volksgezondheid. Na inademing kunnen de microscopisch kleine asbestvezels levensbedreigende ziekten veroorzaken.

Sinds 1993 is het bewerken van, het werken met en in voorraad hebben van asbesthoudende materialen wettelijk verboden. Nadien is de overheid ook begonnen met regelgeving omtrent inventarisatie en verwijdering van asbest, zowel in bebouwing als in grond, waar het na sloop in het verleden terecht kan zijn gekomen. Om deze reden is een historisch onderzoek naar mogelijk voorkomen van asbest bij bodemonderzoek verplicht. Monstername in asbesthoudende grond is een van de specialismen van Landview BV.

Voor het doen van gedegen asbestonderzoek zijn twee zaken van groot belang, nl. de know-how en kwalificaties en de juiste te gebruiken onderzoeksmaterialen. Bij Landview BV bent u voor beide zaken aan het goede adres. De veldwerkers van Landview BV zijn gecertificeerd voor het doen van asbestonderzoek (VKB protocol 2018) volgens de van overheidswege opgelegde norm NEN 5707 inzake asbestonderzoek in grond. Voor puin dient het onderzoek te voldoen aan de NEN 5897 norm.

Aandachtspunten tijdens het asbestonderzoek zijn onder andere: puinverhardingen, beschoeiingen van watergangen, plaatsen waar puin is gestort en de omgeving van plaatsen waar brand heeft gewoed. Tijdens het asbestonderzoek nemen de Landview BV medewerkers hun eigen veiligheid in acht, alsook die van omstanders en/of omwonenden. Als asbest is aangetoond wordt al in de onderzoeksfase een Decontaminatie-unit ingezet om te voldoen aan de veiligheidseisen van de ARBO.

Graag zijn we bereid uw concrete vragen naar onze diensten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit te beantwoorden. Mail uw vraag naar: info@landview.nl.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen