Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

AP04 Partijonderzoek grond

Sinds 2008 is de grootte van de te onderzoeken partij vrijgesteld, mits de kwaliteit binnen de partij niet wezenlijk verschilt. Bij toepassing van grond bij de huidige locatie zal de grond in contact komen met het aangrenzende milieu. Gebruikers moeten daarom kunnen aantonen dat de toe te passen materialen en grond aan de kwaliteitseisen voldoen, die in het Besluit Bodemkwaliteit worden gesteld. Dit zijn alleen nog eisen aan chemische samenstelling.

Landview BV is opgenomen in de lijst van VROM als erkende instantie voor het uitvoeren van monsterneming voor onderzoek van partijen grond. Landview BV is gecertificeerd voor uitvoering van protocol 1001 (monsterneming grond voor partijkeuringen Besluit Bodemkwaliteit conform het VKB) en te voorzien van advies. Daarnaast wordt protocol 1002 (monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen) voor partijkeuringen ondersteund.

Een partijonderzoek geeft duidelijkheid over de mogelijkheden van hergebruik
Allereerst wordt nagegaan of de te onderzoeken partij mogelijk verontreinigingen kan bevatten. Dit is namelijk voor het type onderzoek van belang. Als er geen aanwijzingen uit het verleden zijn dat zich verontreinigingen in de partij bevinden, kan de partij als "schone grond" worden onderzocht.

Grond (protocol 1001)
De partij wordt onderzocht conform het VKB gebruikersprotocol 1001. Van de partij worden na het uitvoeren van grondboringen volgens een systematisch bemonsteringspatroon door het nemen van tweemaal een 50-tal grepen, een tweetal mengmonsters in emmers van circa 9 liter samengesteld.

De samenstelling wordt bepaald door middel van analyse op de stoffen uit het AP04-pakket “BRL 9335”. Wanneer het noodzakelijk is, worden uitloogproeven uitgevoerd.

Het eindoordeel en advies van Landview over de toepassing elders
Het is niet mogelijk op eenvoudige wijze een snel oordeel te geven over de toepassingen. Iedere situatie wordt apart bekeken. Wel kan worden gesteld dat als geen verontreinigingen worden geconstateerd, de vrijkomende onderzochte partij vrij kan worden toegepast als grond met AW 2000 kwaliteit. Wanneer alleen lichte verontreinigingen worden geconstateerd, kan de partij grond mogelijk nog als kwaliteit industrie worden toegepast. Een en ander kan pas gebeuren na melding van het voornemen bij het landelijk meldpunt en in overleg met het bevoegd gezag, meestal de betreffende gemeente. Zijn meer verontreinigingen geconstateerd, dan kan de partij niet verder worden toegepast. De partij moet dan naar een gecontroleerde stortplaats worden gebracht en gestort tegen hoge kosten. De schriftelijke rapportage van de samenstelling van een partij grond volgt maximaal 2 weken na uitvoering van het veldonderzoek.

Door middel van een spoedprocedure kan deze termijn tot vier werkdagen worden bekort.

Graag zijn we bereid uw concrete vragen naar onze diensten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit te beantwoorden. Mail uw vraag naar: info@landview.nl.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen